« Barth mogni guen jégué Macky ndakh bayam falay liguéyé di dieul ci alal ji dici togg tiéb… »

Connectez vous sur Buzzsenegal